Твоето късметче е:
"Влюбените само затова не скучаят заедно, защото винаги говорят само за самите себе си. – Ларошфуко"