Фолклорно богатство – македонски хора

Автор: Ивелина Николова
15.05.2012
5
 0
Фолклорно богатство – македонски хораС желанието да ви представим повече информация за българското фолклорно богатство в поредица от материали ще ви запознаем с танците, характерни за различните области в България. Днес е ред на впечатляващите македонски хора.

Всеки, който е потропвал някога в ритъма на българската народна музика знае, че македонските хора са изключително красиви и носят в себе си силен емоционален заряд.

Правилно е да се каже, че това са танците на Пиринската етнографска област, простираща се в югозападната част на България.

Най-характерното за пиринските танци е, че има малко запазени такива с чисто пирински стил, местен или пренесен от Егейска или Вардарска Македония. Има много танци с влияние от тракийската, шопската и родопската област, а дори и с гръцко влияние. Може би точно поради тази пъстра мозайка са се обособили и специфики в различните райони – има хора, които са отличителни за отделни райони - Благоевградски, Сандански, Петрички, Разложки и Гоцеделчевски, всеки от които е типичен представител на пиринската област, но поради силното влияние от съседни страни или етнографски области, е запазил специфична идентичност и колорит.

Пиринските танци са смесени, мъжки или женски. Те се играят като хора, леси, ансамблово или индивидуално. Формата им е кръг, полукръг или права редица.

Женските хора са бавни до умерено бързи, тъй като се играят главно на песен – едногласна или двугласна. За играта в по-бавно темпо допринася тежкият пирински женски костюм. Стъпките са провлачени, ниски, а тялото в повечето случаи е изправено. Мъжките танци се изпълняват на песен, под съпровода на тамбури или с малък оркестър. Костюмът на мъжа е лек и прилепнал към тялото и това дава възможност мъжките пирински танци да изобилстват на скокове, клякания, въртения. Пиринските танци, особено мъжките, се отличават с по-сложни движения. Те са мъжествени, силни, мощни, а женските излъчват силна емоционалност, те са нежни и лирични.

Много често в Пиринската етнографска област всяка песен си има свое хоро.Характерна отличителна черта за пиринския танц са музикалните инструменти – тамбура, тъпан, зурна, гайда, зилове, които придават характерното пиринско звучене – многолико и разнообразно като звучене, много емоционално, достъпно и много харесвано в цялата страна.
Сред имената на най-обичаните македонски хора са: Ширто, Джангурица, Айдарово хоро, Арап, Гинка, Испайче, Малешевско хоро и много други.
Българските традиционни носии от Пиринска Македония са изключително специфични, лесно разпознаваеми и истински красиви.Женската пиринска носия спада към саичените. Тя се състои от риза, сая (клашник), червен вълнен пояс и тясна дълга престилка. Главата е забрадена с кърпа, вързана отзад под косите. Краката са обути в дебели шарени чорапи и цървули.
Мъжката пиринска носия е белодрешна. Тя се състои от бяла риза, тесни бели гащи —дзиври, къса мъжка дреха без ръкави — джамадан, и червея вълнен пояс. На краката се обуват чорапи и цървули, а на главата се носи черен калпак.

Фолклорно богатство – северняшки хораКоментари
(0)
Моля, пишете на кирилица.