Мисия ментор

Автор: Работещо момиче
15.01.2013
9
 0
Мисия менторВ съвременната бизнес литература все по-често намират място понятия като НЛП, коучинг, герила маркетинг.
Наред с тези модерни думи и практики, обаче, понятието менторство не губи своята стойност и има своето голямо значение.

Всъщност, Ментор е герой на древногръцката митология. Той е син на Алким и приятел на Одисей. Когато Одисей тръгва към Троя, му поръчва да се грижи за дома и сина му. Затова и Ментор се старае да пречи на настойчивите ухажори на Пенелопа. Той възпитава и Телемах, сина на Одисей. Атина, приела образа на Ментор, придружава Телемах по време на пътешествието му до Спарта. Пак тя, под същия образ помага на Одисей да убие ухажорите след завръщането си.

Може би от тук името на Ментор често се употребява като нарицателно за наставник.

Днес понятието ментор има много по-широк смисъл и в сферата на бизнеса и образованието то се реализира в редица официални програми и неформални практики.

Предпоставки за солидна менторска програма могат да бъдат следните:
Преднамереното учене е крайъгълният камък. Работата на ментора е да повишава съзнателното учене, което включва изграждане на капацитет чрез методи като инструктиране, моделиране и съветване.

Провалът и успехът са силни учители. Менторите, като лидери в натрупването на опит, безспорно се нуждаят да споделят техните истории за това “как да го направиш така, че да бъде правилно”. Също така имат нужда да споделят техния опит в провала – “как го направих грешно”. И двата вида истории са мощни уроци, осигуряващи ценни възможности за анализ на индивидуалната и организационна действителност.

Лидерът има нужда да разказва своите истории. Индивидуалните сценарии, анекдотите и примерите трябва да бъдат споделяни, защото предлагат ценно, незабравимо прозрение.
Менторството е рискована работа. Успешното менторство означава да споделяш отговорността в процеса на учене. Както за успехите, така и за преодоляването на трудностите и превъзмогване на неуспехите.

Безспорно подобна мисия не е за всеки. Дали човекът е подходящ или не за ролята на ментор може да зависи от неговия етап на развитие, опит, характер, житейска мотивация. Що се отнася до конкретните качества, които са съществени за ефективен ментор, могат да се споменат следните характеристики:

Желание за помощ
Хора, които са заинтересовани и проявяващи желание да помагат на другите.

Наличие на положителен опит
Хора, които имат положителен формален или неформален опит с ментор имат склонност да бъдат добри ментори.

Добра репутация за развиване на другите
Опитни хора, които имат добра репутация в помагането за развитие уменията на другите.

Време и енергия
Хора, които имат времето, менталната и емоционалната енергия да се отдават на взаимоотношение.

Актуално знание
Хора, които поддържат текущо, актуално технологично знание и/или умения.Източник: http://rc.cega.bg


Коментари
(0)
Моля, пишете на кирилица.