Някои от възможните причини, поради които да не получите обратна връзка след интервю за работа

Всеки от нас, в процеса на търсене на работа, е чувал фразата: “Ще ти се обадим!” Въпреки това, не всички се обаждат. Нека да видим защо работодателите са се отказали да ни наемат, както и да уточним евентуално допуснатите грешки, за да не ги повтаряме отново.

Причини работодателят да не ни потърси след проведеното интервю за работа:

Липса на опит и компетентност. Просто работодателят е решил, че няма да можете да се справите с предложената функционалност.

Прекомерен опит / компетентност. Работодателят е останал впечатлен от вашите умения, но това го е отказало да работи с вас, защото се е притеснил, че няма да се задържите дълго на позицията, а бързо ще напуснете, за да потърсите работа, която съответства на вашия опит.

Прекомерни очаквания за заплати (по отношение на възможностите на компанията). Компанията не може да си позволи да ви плаща толкова, колкото сте поискали. Дори и да са останали много доволни от вашето представяне на интервюто за работа, ако не сте успели да постигнете съгласие за размера на възнаграждението, няма как фирмата да ви наеме.

Големи амбиции (по отношение на възможностите на компанията). В този случай работодателят вероятно е преценил, че тъй като имате огромно желание да правите кариера, той самият няма как да ви предложи условията за това. Явно в неговата фирма няма къде да растете и затова има вероятност скоро да напуснете, за да търсите по-обещаващи възможности.

Опит в управлението на собствен бизнес. Ако човек е бил ръководител в собствена фирма, твърде е възможно е да има проблеми с „управляемостта“ и неефективността като служител.

Мотивация. Личната ви мотивация е различна от мотивацията на екипа. Работодателят е преценил, че ще ви бъде трудно да се впишете в настоящата система за мотивация на компанията.

Отношение към работа. Работодателят може да не е харесал отношението ви към работата.

Източник: Nameri-rabota.com